Fungsi emas ketika sesak adalah membolehkan kita mendapatkan tunai dengan segera. Oleh kerana itu sebagai penyimpan emas yang bijak faktor yang perlu kita ambil kira ialah mengetahui samada emas yang ...